Silmat Sp z.o.o

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych, mycia i regranuluacji folii, wytłaczania filamentów filamentów do druku 3D

Silmat Sp z.o.o

KOOEN 1000kg


ZL-180/200 100 kaskadowa linia do zagęszczania i regranulacji PE, PP


Wydajność 800 - 1000 kg/godzinę


kooen-1000kg


Obraz linii przepływu i opis wyposażenia:

kooen-1000kg-linia

kooen-1000kg-linia-opis

Dane użytkowe:

kooen-1000kg-dane-uzytkowe