Silmat Sp z.o.o

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych, mycia i regranuluacji folii, wytłaczania filamentów filamentów do druku 3D

Silmat Sp z.o.o

KOOEN 300 - 400 kg

Kaskadowa linia do zagęszczania i regranulacji folii PE, PP


Wydajność: 300 - 400 kg/godzinę


kooen-zl-100


Obraz linii przepływu i opis wyposażenia:

kooen-zl-100-linia

kooen-zl-100-opis


Dane użytkowe:

kooen-zl-100-dane-uzytkowe